Andraikitra ankapobeny sy toetra mampiavaka ny mpampiantrano / mpampiantrano ary vahiny

Andraikitra ankapobeny/toetran'ny A Host / mpampiantrano
Anisan’ny fanomanana efa noresahina ihany koa ny sasany amin’ireo andraikitra ireo. A tokony ho tsara mpampiantrano na hostess afaka ho:
1. Manapaha hevitra momba ny karazana lanonana homena sy hifanakalozan-kevitra amin’ny fianakaviana.
2. Manomana tsara ny fety ary miomana mialoha.
3. Manapaha hevitra amin'ny:
i. Ny datin'ny fety.
ii. Ny isan'ny olona hanasana.
iii. Ny karazan-tsakafo haroso.
iv. Ny asan'ny antoko.
4. Taratasy fanasana sasany ho an’ny vahiny mialoha. Izany dia mba ahafahan'izy ireo manao drafitra hanatrika ny lanonanao.
5. Manomana ny sakafo sy ny hetsika ho an'ny fety.
6. Manaova a lisitra fiantsenana feno.
7. Miantsena amim-pahendrena.
8. Diovy sy handravaka ny tranonao ho an'ny fety.
9. Miakanjo ary miomàna handray vahiny alohan'ny hahatongavany.
10. Amboary ny zava-drehetra alohan'ny fotoana.
11. Raiso ny vahiny rehefa tonga ary ento eo amin'ny sezany.
12. Ampidiro ny vahiny sy ny ray aman-dreninao. Ny fampidiran-dresaka dia manampy ny olon-tsy fantatra ho tony.
13. Ampidiro ao anatin'ny hetsika ny vahiny rehetra (oh: Dihy, lalao, sns.). Ampio ireo vahiny saro-kenatra mba handray anjara amin'ny hetsika tsy mahamenatra azy ireo.
14. Manompoa sakafo amim-pahendrena ary ataovy izay hahazoana antoka fa ampy ny vahiny tsirairay.
15. Aoka ianao ho sariaka, mafana sy mafana fo.
16. Tariho sy amporisiho ny fiarovana fa aza atao ampihimamba. A ny mpampiantrano / hostess dia tokony ho afaka mba hifandraisana mora amin’ny olona.
17. Any amin'ny faran'ny lanonana dia jereo ireo vahiny mivoaka eo am-baravarana ary misaotra azy ireo nanatrika.
Andraikitry ny A Guest
A vahiny tsara dia ilaina ho amin'ny fahombiazana ny a fety toy ny a mahay mpampiantrano / hostess. Isaky ny manaiky fanasana ianao a antoko, manana ireto andraikitra manaraka ireto ianao:
1. Valio ny fanasana amin'ny a fety. Ekeo haingana araka izay azo atao. Na ampahafantaro avy hatrany ny mpampiantrano raha tsy afaka manatrika ianao.
2. Miakanjo tsara amin'ny fety.
3. Aza tara amin'ny fety.
4. Miaraha miasa amin'ny mpampiantrano / mpampiantrano.
5. Raiso ny vahiny hafa a fomba namana.
6. Mandraisa anjara amin'ny hetsika rehetra nokasain'ny mpampiantrano / mpampiantrano.
7. Aza manao ratsy mandritra ny fety.
8. Hajao ny mpampiantrano / mpampiantrano sy vahiny hafa.
9. Aza manao resaka manokana lava.
10. Rehefa vita ny fety, misaotra ny mpampiantrano ary modia.

Jereo ihany koa  Ny rafi-panjakana tokana: ny dikany, ny endri-javatra, ny fahamendrehana ary ny tsy fahampiana
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: