Tanjona ankapoben'ny Fianarana sosialy

Tanjona ankapoben'ny Fianarana sosialy

Ny Fianarana ara-tsosialy dia ny fandalinana ny olombelona sy ny asany maro amin'ny tontolo iainany. Amin'ny fandehanana about Ny hetsika ara-tsosialy sy ara-toekarena, ara-politika ary ny hafa, ny fianarana sosialy dia nametraka ireto tanjona ankapobeny manaraka ireto.

Tanjona ankapoben'ny Fianarana sosialy

1. Hampandroso ny fahaizana Mampifanaraka ny tontolo iainana miova
Ny fianarana sosialy dia mampivelatra ny fahaiza-manao efa eo amin'ny mpianatra. Anisan'izany ny fahaiza-miteny fahaizana, manipulative fahaizana, fianarana fahaizana, sns. Ny mpianatra sasany dia manana fahaiza-manao mifangaro. Ny hoe mampifanaraka dia midika hoe manova zavatra mba hahatonga azy ho sahaza azy a fampiasana na toe-javatra vaovao. Miova tsy tapaka ny tontolo iainan'ny olombelona na ara-batana na ara-tsosialy. Mampifanaraka ny fomba fiasa vaovao mety tsara ny olona mba hanovana azy ireo amin'ny toe-javatra mety.
2. Hampivelatra ny fahatsiarovan-tena sy ny firaisam-pirenena
Ny fahatsiarovan-tena nasionaly dia manondro a fitiavana sy fihetseham-po mahery vaika ho an'ny tanindrazany, izay manolo ny fahatsapana na firaiketam-po rehetra. Ny fiahiana, ny fiahiana, ny fandrosoana ary ny fahalehibeazan'ny firenena no mitana toerana voalohany alohan'ny zavatra hafa.
Ny firaisam-pirenena dia a toe-javatra iainan'ny olona avy amin'ny kolontsaina samihafa – fivavahana, fiteny, firehan-kevitra politika, sosialy ary ekonomika lafika dia atambatra mba hanana a tanjona iombonana. Misy ny fifankahazoana, ny fifankatiavana, ny fiaraha-miasa, ny finoana, ny fifampitokisana ary ny fifandeferana.
3. Mba ho olom-pirenena vanona, mahay sy vonona ny handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina
Na iza na iza manana karazana mety fahaizana mahay sy vonona hitondra about fanovana izay hitondra anjara biriky manan-danja amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny fiaraha-monina eo amin'ny loharanon'olombelona sy ara-materialy.
4. Mba hampidirana ireo karazana soatoavina sy toe-tsaina mety. Ny soatoavina dia fitsipika sy hevitra voasedra, ankatoavina ary ekena ho fenitra
Izy ireo dia manan-danja, mendrika ary tsara amin'ny fahasambaran'ny olona rehetra. Manampy amin'ny famolavolana ny toe-tsaintsika ny soatoavina. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra sy ny hetsika hafa. Ny soatoavina dia mitarika, mitaona ary mifehy ny fomba fitondran-tenantsika, ny safidy ataontsika ary ny fanapahan-kevitra raisina. Izy io no mamaritra izay tiantsika sy tsy tiantsika, toy ny fanajana ny zokiolona, ​​ny ray aman-drenintsika, ny manam-pahefana, ny maha-mpianatra na mpanaraka ny lalàna, ny fanehoana fahamatorana eo amin’ny fiainantsika. akademika asa, mahametimety ny fotoana any am-pianarana, manao ny andraikitsika, mandalo ny anjarantsika, manao ny adidintsika ao an-tokantrano, mifandray tsara, tsy manao firaisana maloto, sns.
5. Manentana ny olona na tanora na antitra, mba hahazoana ny fanahin'ny tsy fivadihana, ny fahamarinan-toetra, ny fifehezana, ny herim-po, ny fanoloran-tena, ny fanajana, ny fitiavan-tanindrazana ary ny asa mafy: izay hanome azy ireo fahaiza-manao sy fahaiza-manao ho tonga olom-pirenena vanona a firenena lehibe.

Jereo ihany koa  FITANTANANA NY FAHAMARINANA ANGOVY PROTEININA (PEM)
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: