Lalàna nomena: Heviny, karazana ary anton'ny lalàna nomena

Fizahan-takelaka
1. Dikan'ny lalàna nomena
2. Karazan-dalàna natolotra
3. Antony ho an'ny lalàna nomena
Dikan'ny lalàna nomena
Ny lalàna nomena dia manondro ny fitambaran'ny fitsipika na lalàna nolaniana a olona, ​​olona na fikambanana hafa ankoatry ny mpanao lalàna. Ny lalàna toy izany dia azo ampiharina eny amin'ny fitsarana.
Types: Misy karazany telo ny lalàna nomena. Ireo dia:
1. Fitaovana ara-dalàna: Lalàna nolanian’ny sampan-draharaham-panjakana na mpanatanteraka ireo.
2. Lalàna: Ireo dia fitsipika napetraky ny manampahefana ao an-toerana, sy ny orinasam-panjakana.
3. Order-In-Council: Izany dia miavaka amin'ny Grande-Bretagne. Izy ireo dia miresaka momba ny lalàna nataon'ny filankevitra manokana, izany hoe ny Mpanjakavavy sy birao mipetraka amin’ny filankevitra.
Antony nahatonga ny lalàna nomena
Lasa endri-javatra tsy azo ihodivirana amin'ny governemanta maoderina ny lalàna nomena. Ny antony mahatonga izany dia:
1. Ny mpanao lalàna maoderina dia iharan'ny faneren'ny fotoana tsy an-kijanona miaraka amin'ny habetsahan'ny asa. Mitsitsy ny fotoanan’ny parlemanta àry ny rafitra.
2. Tena ilaina ny fahaleovan-tena sy ny fahamatorana ara-dalàna.
3. Ilaina koa ny miatrika toe-javatra maika sy manao zavatra haingana rehefa misy maika.
4. Lasa ara-teknika hatrany ny volavolan-dalàna tonga alohan'ny mpanao lalàna ankehitriny. Noho izany dia ilaina ny mampiasa toro-hevitra manam-pahaizana momba ny lohahevitra ara-teknika.
5. Farany dia mamela andrana ny hevitra momba ny lalàna nomena.

Mba ampio izahay amin'ny fizarana:
Jereo ihany koa  Identité Nationale: Heviny, Filàna ary fomba fitandroana ny maha-firenena