Herim-po: Heviny, karazana ary toetran'ny olona be herim-po (Soatoavina nasionaly)

Fampianarana sivika
Fizahan-takelaka
1. Dikan'ny Herim-po
2. Karazana herim-po
3. Toetran'ny olona be herim-po
Herim-po nasionaly
Dikan'ny hoe Herim-po
Ny courage dia ny fahaizana hanatanteraka amim-pahombiazana ny asa ao a toe-javatra. Ny herim-po dia azo antsoina koa hoe ny fahaizana mba hanao zavatra tsara tsy misy tahotra na fankasitrahana. Izany dia ny hamafin'ny saina sy ny fitondran-tena hazondamosina Mamita a asa manoloana ny fanoherana sy ny sakana ary ny fanamby.
Ny herim-po, ny tahotra ary ny saro-kenatra dia tsy miaraka, satria a ny olona be herim-po dia sady tsy matahotra na saro-kenatra hilaza ny marina, na 'omby voatondro' (izay voan'ny fiteniny/fihetsika). A ny olona be herim-po dia tsy hanelingelina ny fandraisana anjara a asa, na inona na inona toetra mampidi-doza. Ny tanjany sy ny faharesen-dahatra na izay inoany dia hanosika azy hirotsaka amin’izany, mandra-pahombiazana.
Nizeria as a Mila lehilahy sy vehivavy be herim-po ny firenena, izay ho be herim-po hamita ny asa rehetra atolotra azy. Mila olona be herim-po izy ka hiteny ny marina, hijoro amin’ny fahamarinana ary hiaro ny fahamarinana, tsy manisa vidiny na mitady izay hahavita tena. Mila olona be herim-po isika izay hanameloka ny tsy mety/ratsy eo amin'ny fiaraha-monina, ary manolotra vahaolana amin'ny olana ihany koa.
Festus Keyamo, Prof. Wole Soyinka, Prof. Chinua Achebe (tara), sns dia Nizeriana be herim-po izay niteny, ary niaro ny fahamarinana. Tsy natahotra na oviana na oviana izy ireo nanamarika lesoka sy lesoka teo amin’ny politika sy ny fandaharan’asan’ny governemanta; ary manameloka ihany koa ny ratsy sasany eo amin’ny firenena. Mila bebe kokoa amin'ireo olona ireo isika. Mpiambina ny firenena izy ireo.
Tokony ho sahy hamita ny azy ny mpianatra akademika asa, ary koa fahaizana hiresaka amin’ny mpianatra hafa mandritra ny fivoriambe maraina na amin’ny fivoriana hafa. Tokony ho izy ireo afaka hanao tatitra a mpianatra zokiolona izay mampiditra ny tenany amin'ny fihetsika na fitondran-tena tsy voafehy.
Na eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika aza, dia mila mpitarika be herim-po isika izay haneho fahasahiana amin’ny fanatanterahana asa na tetikasa mamokatra izay hahasoa ny rehetra eo amin’ny fiaraha-monina, na dia eo aza ny fanoherana, ny fandrahonana na ny fanafihan’ny zokiny.
Karazana Herim-po
Ny courage dia manana ireto karazana ireto:
1. Herim-batana
Izany no fahaizana ary fahavononana hampiasa ezaka ara-batana mba hanatanterahana ny zavatra. Ohatra amin'izany ny manainga zavatra iray, miady, miady, manapaka bozaka na manapaka a hazo, sy ny sisa.
2. Herim-po ara-moraly
Izany no fahaizana hisafidy ny hanao ny tsara na dia eo aza ny fanerena hanao zavatra hafa. Izany dia ny fahaizana mba hanehoana izay mety na dia eo aza ny zava-misy manodidina azy. Afaka maneho herim-po ara-moraly ny olona, ​​rehefa afaka manohitra ny fitarihana ratsy, manohitra ny tsy rariny eo amin'ny fiaraha-monina, mamonjy ny niharam-boina, manohitra ny fakam-panahy mivaro-tena mba hahazoana vola haingana, manohitra ny fanerena hiditra amin'ny mpisoloky (419ners) afaka milaza ny marina rehefa antsoina hoe amin'ny fanaovana izany any an-tsekoly, ao an-trano, any amin'ny fitsarana lalàna sy ny sisa. Mila olona be herim-po ara-moraly kokoa noho ny olona manana herim-batana isika.
3. Herim-po ara-panahy
Izany dia ny fahasahiana maneho na manaraka ny lalana ara-panahy araka ny fampianarany sy ny fotopampianarany. Ny fananana traikefa sy fanehoana ara-pivavahana matanjaka amin'ny raharaha ara-pivavahana rehetra ihany koa no ahafahan'ny olona iray mijoro amin'ny olana toy ny aretina ara-tsosialy, ny fahalovana, ny fampahoriana ny mahantra sy ny sahirana, ny tsy rariny, ny fizahana sy ny tsy fahatomombanana amin'ny fifidianana, ny faharatsiana sy ny kolontsaina, ankoatra ny hafa. .
Toetran'ny olona be herim-po
Ireto manaraka ireto ny toetran'ny olona be herim-po eo amin'ny fiaraha-monina:
1. fanoloran-tena
A ny olona be herim-po dia manolo-tena mandrakariva amin'ny asany mba hanatratrarana ny tanjony ao anatiny a fandaharam-potoana.
2. fiaretana
A ny olona be herim-po dia manana finiavana mafy hiaritra ny fahasahiranana sy ny fanamby rehetra mandritra ny fiainany.
3. tapa-kevitra
Ny olona tapa-kevitra dia manohy ny asany na dia sarotra aza ny asa. Ny fanantenana fa hahomby dia mahatonga azy ireo hiasa mafy kokoa.
4. fahazotoana
Izany no fahaizana ny maha-izy azy afaka manao a asa amim-pitandremana sy amim-pitandremana. A Ny olona mazoto dia miasa mafy ary tsy mandany ora na manimba fitaovana.

Jereo ihany koa  Dikan'ny Fivarotana sy Fivarotam-bola: Fomba sy fomba fividianana sy fivarotana
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: