Fampandrosoana sy fikarakarana ny zaza: dingana sy lafin-javatra izay misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza

Dikan'ny Fampandrosoana
Ny dingana fampandrosoana dia manomboka amin'ny fotoana nitrangan'ny fiterahana. Ny fampandrosoana dia a dingana voalamina sy mitohy miaraka amin'ny filaharana azo vinavinaina izay manana lalana tokana ho an'ny ankizy tsirairay. Mba hahafantarana hoe rahoviana ny zaza no manana olana amin'ny fampandrosoana, dia ilaina ny mahatakatra ny fivoaran'ny zaza.
Dikan'ny Fitomboana sy Fampandrosoana
Ny fitomboan'ny zaza manomboka amin'ny fahazazany dia misy fiovana lehibe eo amin'ny bika aman'endriny (fijerena ara-batana) sy ny haben'ny vatany. Ny lamin'ny fitomboan'ny ankizy tsirairay dia miovaova noho ny fahasamihafan'ny lova sy ny tontolo iainana. Noho izany ny fitomboana dia azo faritana ho fiovana ara-batana amin'ny haben'ny vatan'ny zaza na a ampahany manokana amin'ny vatan'ny a zaza. Ny fampandrosoana dia ny fahazoana miandalana amin'ny fahaiza-manao isan-karazany toy ny fihazonana ny lohany, ny fitenenana, ny fihazonana kilalao, ny fihanihana, ny fijoroana sns. Miara-miasa ny fivoarana sy ny fivoarana saingy samy hafa ny tahan'ny. Ara-dalàna ny fitomboana ary azo refesina amin'ny lanjany, ny haavony, ny fiposahan'ny nify, ny manodidina ny loha. a afovoany ambony sandriny circumference sns.
Dingana Fampandrosoana ny Ankizy
Ny ankizy dia mandalo dingana samihafa amin'ny fivoarana manomboka amin'ny zazakely ka hatramin'ny zatovo. Ao anatin'ireo dingana ireo dia misy fiovana maro eo amin'ny fitomboana sy ny fivoaran'ny zaza.
Dingana Fampandrosoana
Ireto misy karazana fampandrosoana dimy:
Fampandrosoana ara-batana, ara-tsaina, ara-tsosialy, ara-pihetseham-po ary ara-moraly. Ireo sehatra fampandrosoana ireo dia mifamatotra, samy misy fiantraikany amin'ny hafa.
1. Fampandrosoana ara-batana
Ny fivoarana ara-batana dia ny fitomboana ara-batana izay manomboka amin'ny foetus olombelona ary mitohy hatrany amin'ny fahazazana. Izany dia a fampandrosoana hita maso izay azo jerena sy refesina.
Fampandrosoana ara-batana post-natal a Manomboka amin'ny fivelaran'ny fifehezana hozatra ny ankizy izay ahafahan'ny ankizy mianatra manetsika ny vatany, ny tanany, ny tongony ary ny rantsan-tanany ary mampiasa ny sainy sy ny fihetsiny hijery ny tontolo manodidina azy. Ity lafiny fampandrosoana ity dia ahitana asa sy fahaiza-manao maro samihafa a mila mivoatra sy mizatra amin'izao tontolo izao ny ankizy; ohatra, mianatra mandady, mihazona kaopy, mandeha, mihazakazaka ary mahafantatra ny hafa. Ny fampandrosoana ara-batana dia fototra amin'ny lafiny hafa rehetra amin'ny fampandrosoana satria misy fiantraikany amin'ny karazana fivoarana hafa. Ohatra, ny fahaizana ny fandraisana anjara amin'ny asa ara-tsaina dia miankina amin'ny fivoaran'ny atidoha ara-batana.
2. Fampandrosoana ara-tsaina
Ny fampandrosoana ara-tsaina dia an'ny ankizy fahaizana mba hieritreritra sy hisaina ary hahatakatra ny tontolony. Ny fivoarana ara-tsaina dia manomboka fotoana fohy aorian'ny nahaterahany, amin'io dingana io dia mianatra mampiasa ny atidohany ny zazakely mba hilalao, hamaly ny ray aman-dreniny, ny iray tampo aminy ary ny olona manodidina azy ary koa zatra amin'ny tontolo iainany. Io no vanim-potoana a Ny ankizy dia mampivelatra ny fahaiza-misaina sy ny famahana olana ary koa ny fahaiza-miteny sy ny fifandraisana. Mitohy mandritra ny androm-piainany ny fivoarana ara-tsaina, saingy mety ho tapaka noho ny aretina sy ny tsy fandriampahalemana ara-pihetseham-po.
Ny sehatra roa amin'ny fampandrosoana ara-tsaina dia: ny fampandrosoana ny fiteny izay ahitana ny fomba a mandamina ny eritreriny ny ankizy mba hahalalana ny tontolo misy azy; ary ny fivoaran'ny kognita izay mahakasika ny fomba a ny antony sy mieritreritra ny hahatakatra ny tontolony ny ankizy. Amin'izao dingan'ny fivoarana izao dia mametraka fanontaniana be dia be ny ankizy satria vonona ny hianatra.
3. Social Development
Ny fampandrosoana ara-tsosialy dia manondro ny fifandraisan'ny ankizy amin'ny hafa. Ny fampandrosoana ara-tsosialy dia midika fianarana ny fitsipika sy ny soatoavina ary ny fahaiza-manao izay ahafahan'ny ankizy mifandray tsara amin'ny olona manodidina azy, ny fianakaviana, ny sekoly ary ny fiaraha-monina. Ray aman-dreny ary care-Ny mpanome no olona voalohany mampita ny fahalalana ny hasina, ny fitsipika ary ny fitondrantena tsara amin'ny ankizy. Io no sehatra iarahan'ny ankizy amin'ny hafa, hampivelatra ny fahatokisana sy ny filaminana ary fototra fanantenana izay mahatonga ny ankizy ho lasa mpikambana mavitrika amin'ny fiaraha-monina. Ny fampandrosoana ara-tsosialy dia ny rehetra about fiaraha-monina izay mitranga tsikelikely rehefa mandeha ny fotoana.
4. Fampandrosoana ara-pientanam-po
Ny fivoarana ara-pihetseham-po dia ny fitomboan'ny zaza fahaizana maneho ny fihetseham-po amin'ny fomba azo ekena amin'ny mpikarakara, ny ray aman-dreny, ny iray tampo ary ny hafa. Ny fivoarana ara-pihetseham-po dia manomboka amin'ny fahazazana ary mitohy mandra-pahalehibeny. Amin'ny dingana voalohan'ny a ny fiainan'ny ankizy misy fihetseham-po hita. Anisan’izany ny tahotra, fifaliana, alahelo ary hatezerana. Rehefa mitohy mitombo ny fihetseham-po sarotra toy ny avonavona, saro-kenatra, gaga, henatra, dia hiseho tsikelikely ihany koa ny zaza. Mianatra mahatakatra ny toetry ny fihetseham-pon'ny olon-kafa koa ny ankizy, miara-miasa amin'izy ireo ary mampitombo ny fahatokisana sy ny filaminana ary fototra fanantenana. Ny eritreriny no tena misy fiantraikany amin'ny fihetseham-pon'ny ankizy.
Tsy afaka mitantana ny fihetseham-pony irery ny ankizy, mila ny ray aman-dreny, ny mpampianatra ary ny mpikarakara ny mijery sy manara-maso ny ankizy mba hanampiana azy ireo hahatakatra sy hanaiky ny fihetseham-pony ary hamorona paikady tsara amin'ny fitantanana azy.
Tokony ho modely ho an’ny ankizy ny ray aman-dreny, ny mpampianatra ary ny mpikarakara satria mianatra ny ankizy about fihetseham-po sy ny fomba hanehoana izany amin'ny fijerena ny hafa.
5. Fampandrosoana ara-pitondrantena
Ny fampandrosoana ara-moraly dia mitaky ny fianaran'ny ankizy a rafi-pitsipi-pitsipika mitarika ny fitondran-tenan’ny olombelona. Izany no dingana izay tarihin'ny ray aman-dreniny, ny mpampianatra ary ny mpitaiza ny ankizy mba hahatakarana ny maha samy hafa ny tsara sy ny ratsy, ary ny fiheverana ny olon-kafa. Ny fitondran-tenan'ny zaza dia voaforona amin'ny a isan'ny anton-javatra. Indrindra fa ny kalitaon'ny fifandraisan'ilay zaza amin'ny fianakaviany, ny namany, ny mpampianatra ary ny olon-dehibe hafa.
Ny karazana fivoarana hafa (ara-pihetseham-po, ara-tsaina, fahaiza-manao ara-tsosialy ary fahamatorana ara-batana koa dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fivoaran'ny fitondran-tena. a zaza. Ny fivoarana ara-moraly dia manaranaka fa mivoatra tsikelikely. Mianatra avy amin’ny olona akaiky azy ny ankizy. Ny ray aman-dreny dia tokony hanampy amin'ny fananganana ny soatoavina ara-pitondran-tena ao amin'ny zanany amin'ny alalan'ny fakan-tahaka, ny fitiavana azy ary ny fanomezana azy ireo ny fahatsapana ny maha-izy azy. Ilaina ny fampaherezana ny ankizy rehefa mampiseho fitondran-tena tsara.
Antony misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza
Betsaka ny lafin-javatra misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza. Ireo anton-javatra ireo dia azo zaraina ho anton-javatra roa lehibe dia ny lova sy ny tontolo iainana. Ny fandovana dia lafin-javatra nentin'ilay zaza hatrany am-bohoka ka hatrany am-bohoka, fa ny anton-javatra ara-tontolo iainana kosa dia ireo lafin-javatra misy fiantraikany amin'ilay zaza hatrany am-bohoka.
1. Ny anton'ny fandovana dia toy izao manaraka izao:
a. Genetika: Ireo no toetra a zaza nolovaina tamin'ny ray aman-dreny niteraka izay misy fiantraikany amin'ny toetra ara-batana, ara-tsaina ary ireo toetra hafa amin'ny vatana. Amin'ny fitondrana vohoka a Ny zaza dia mandova chromosome 23 avy amin'ny ray aman-dreny tsirairay izay mitentina 46 chromosome. Ireo krômôzôma 46 ireo dia mitondra ny fototarazo izay mamaritra ny ankamaroan'ny toetran'ny zaza toy ny lokon'ny hoditra, ny haavony, ny karazana volo sy ny loko, ny lokon'ny maso ary ny sokajin-dra. Ny toetran'ny fototarazo dia tsy azo ovaina indrindra ny anton-javatra anatiny toy ny sokajin-dra, sy ny lokon'ny maso. Samy manana ny fitambaran'ny fototarazony ny tsirairay; tsy misy olona roa manana fototarazo mitovy. Ny Gene koa dia misy fiantraikany amin'ny faharanitan-tsaina sy ny toetran'ny olona.
b. Ny fahasalaman'ny reny: Tokony haka ny reny bevohoka care tsara ny tenany. Vantany vao a Hitan'ny vehivavy fa bevohoka izy, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mifandray amin'ny dokoterany mba handaminana ny antenatal. care izay homena torohevitra tsara momba ny fitondrana vohoka ara-pahasalamana ho azy. Ny fihinanana sakafo voalanjalanja sy ny fizaham-pahasalamana dia tsy maintsy atao mba hahazoana antoka fa ny toetry ny zazakely dia tonga lafatra. RAHA a salama tsara ny reny dia ho salama tsara ihany koa ny foetus fa raha marary ilay reny dia mety hitondra ny fahasalaman'ny zaza eran'izao tontolo izao.
c. Sakafo ho an'ny reny: Ny sakafo reny manana a anjara lehibe amin`ny fampandrosoana ny foetus. Ny sakafo sahaza izay ahitana ny karazan-tsakafo rehetra amin'ny ampahany tsara dia ilaina ho an'ny reny sy ny zaza. Ny tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza ara-batana sy ara-tsaina. Ny reny bevohoka dia tokony hampitombo ny fihinanana voankazo sy legioma, voamadinika voamadinika sy proteinina toy ny trondro, hena, atody, voanjo ary ronono.
2. Tontolo iainana
Antony maro no misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny zaza sy ny fivoarany. Ny fepetran'ny a ny tontolo iainan'ny ankizy a anjara lehibe eo amin`ny fanampiana ny zaza hahazo izay rehetra ilainy mba hitombo sy hivoatra ara-dalàna. Ny anton'ny tontolo iainana dia toy izao manaraka izao:
a. Family: Ny fianakaviana, indrindra fa ny ray aman-dreny, dia manana anjara toerana lehibe amin’ny fananganana ny soatoavin’ny a zaza. Izy ireo no olona manohana sy manabe ny zaza. Ao amin’ny fianakaviana no hianaran’ilay zaza about fifandraisana, fomba, soatoavina ary fiheveran-tena. Manampy ny fianakaviana a ankizy mba hivoatra ara-pihetseham-po, ara-tsaina ary ara-tsosialy. Izany dia a toerana anombohan’ny ankizy sy handany ny ankamaroan’ny fotoana hianarany.
b. mpiara-mianatra: Mpinamana mitovy taona ireo. Ny namana dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny a zaza. Ity dia a toerana azo antoka ho an'ny a ankizy izay miezaka sy mahazo fahaiza-manao. Ny sasany amin'ireo fahaiza-manao a Ny ankizy mianatra amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny namana dia ahitana ny fitantanana ny fifandirana, ny assertiveness, sns a miaraka amin'ny namany ny ankizy, manana fahafahana haneho sy hifanakalo hevitra momba ny fihetseham-pony izy.
c. School: Aorian'ny fianakaviana dia ny sekoly no mandray an-tanana rehefa tonga amin'io taona hianarana io ny zaza. Ny sekoly dia manana andraikitra ara-dalàna amin'ny fampivoarana ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary ara-tsosialy ny zaza a zaza. Ao amin'ny tontolon'ny sekoly izany a mianatra mifandray amin'ny namany ny ankizy, mifaninana, manaja ny fahefana, miara-miasa, mizara ary mianatra fahaiza-manao sarobidy.
d. Kolontsaina: Ny kolontsaina dia iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny fivoaran'ny zaza. Hitan’ilay ankizy ny fitondran-tenan’ny mpianakavy sy ny olona eo amin’ny tontolo iainany. Misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza ny kolontsaina. Ny zavatra niainan'ilay zaza isan'andro dia manampy amin'ny fampitoviana azy sy ny fandraisana anjara amin'ny zavatra inoany sy izay tokony hataony.
e. fivavahana: Manana anjara toerana lehibe amin’ny fampandrosoana ny fivavahana ny fivavahana a zaza. Mampianatra etika sy soatoavina tsara izy io; ny zaza dia mianatra fa tsy tokony hanao ratsy izy satria misy Andriamanitra mijery mandrakariva.
f. Nutrition: Lalao sakafo ampy a anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny a zaza. Io no angovo ampiasain’ny vatan’ilay zaza mba hitomboany a olon-dehibe salama. Ny otrikaina avy amin'ny sakafo dia ireo singa manorina izay mampitombo hozatra, manatsara ny fivoaran'ny sela araka ny tokony ho izy, manatsara ny fiarovan-tena, manohana ny hakitroky ny taolana, ary mampivelatra ny fiasan'ny atidoha. Ny sakafo ara-dalàna dia manampy ny zaza amin'ny sehatra rehetra amin'ny fampandrosoana.
g. Tontolo iainana an-trano: A filan'ny zaza a tontolo iainana tsara ho an'ny fampandrosoana tsara. A Ny tontolo iainana tsara ao an-tokantrano no fototry ny fivoaran'ny zaza amin'ny ankapobeny satria ny tokantrano sy ny manodidina azy no tontolo voalohany hifandraisan'ny ankizy.
h. Fiarahamonina: Izy no tontolo midadasika indrindra izay iraisan'ny ankizy amin'ny vondron'olona samihafa; izay ianarany sy ampiharana ny soatoavina sy ny fitsipika sasany. Ny fiaraha-monina dia misy fiantraikany amin'ny zaza a betsaka. RAHA a mitombo ao amin'ny fiaraha-monina ny zaza izay ratsy, raha mety care tsy raisina, mety ho lehibe ny zaza a olon-dratsy.
Media Mass: Toy ny fahitalavitra, gazety, Internet ary radio, dia manana fiantraikany lehibe amin'ny fampandrosoana ny a zaza. Ny dingan'ny fahazazana dia ny efijery sy ny Internet izay mety hiafara amin'ny fitaomana azy ireo amin'ny lafiny ratsy na tsara.
Care Ny Ankizy
Mila ny zazakely a betsaka care ary fanampiana. Tonga eto amin'ity tontolo ity tsy afa-manoatra izy ireo ary miankina tanteraka amin'ny ray aman-dreniny. AVY HATRANY a zazakely teraka, misy dingana lehibe tokony hatao izay ahitana ny fanaovana antoka ny zazakely dia salama sy sambatra. Anisan'izany ny fiarovana ny zazakely avy amin'ny hatsiaka sy ny otrikaretina, fampinonoana sahaza sy fampinonoana mahafantatra ny famantarana ny aretina amin'ny fahazazana sy ny tokony hatao rehefa a marary ny zaza. fandraisana care of a zazakely is a tsy maintsy atao; care omena an'i a zazakely manana a fiantraikany lehibe amin'ny fahasalaman'ny zaza manontolo.
Inona no ilainao amin'ny Baby
Alohan'ny hahatongavan'ny a teraka vaovao zazakely misy zava-dehibe a reny mila mahazo izay hanampy hanome ny zazakely indrindra care ary ny fiarovana.
Body Suit: Ity a akanjo iray. Ny efatra dia ampy hanombohana, roa ho an'ny andro ary roa ho an'ny alina.
Cardigans roa vita amin'ny volon'ondry maivana mba hitazonana ny zazakely mafana.
bodofotsy na shawl hafono ny zazakely.
Singlet: zava-dehibe ny fananana singlets landihazo tsotra; fitafy isan'andro izany.
Beanie: a satroka ba nataony avy amin`ny volon`ondry mifanaraka amin`ny lohany. Mifidiana a beanie izay tsy manana a cuff satria afaka pose a fandrahonana fiarovana.
Ba kiraro sy kiraro: ho an'ny akanjo anatiny sy ivelany.
be fiahiana Ho an'ny The BabyNy akanjo
1. Fitehirizana mety ho an'ny zazakelyzava-dehibe ny fitafian'i.
2. Sasao zazakelyNy akanjo misy savony malefaka sy savony mba hiarovana ny zazakelyny hoditra.
3. Maina zazakelyny akanjo ambanin'ny masoandro; mamono mikraoba sy bakteria.
4. Sasao zazakelyny akanjo misaraka.
5. Mampiasà fanalefahana lamba rehefa manasa zazakelyny akanjo. Hahatonga azy malefaka sy mahazo aina ny fitafy.
6. Vy zazakelyny akanjo alohan'ny hanangonana azy mba hamonoana mikraoba sy hahatonga azy ho tsara tarehy.
Torolàlana amin'ny fisafidianana BabyNy akanjo
1. Fantaro ny zavatra akanjo ny zazakely mila.
2. Ataovy azo antoka fa misafidy ny habe mety ianao.
3. BabyNy akanjo dia tokony ho maro loko sy manintona.
4. Akanjo ho an'ny zazakely's dia tokony ho malefaka sy washable kokoa landihazo lamba. Mividiana akanjo misy fisokafana eo anoloana ary azo apetraka mandry.
5. Tsy tian'ny zazakely ny akanjo misintona eo ambonin'ny lohany.
6. Lamba ho an'ny zazakelyTsy tokony ho mavesatra ny fitafiana.
7. Ny akanjo misy endrika tsotra dia tsara ho an'ny zazakely.
8. Ny fehin-kibo elastika sy ny fehikibo dia tokony hialana amin'ny fanaovana na fividianana zazakelyny akanjo.
BabyNy fandriana
fandriana
Ny lambam-pandriana hanarona ny kidoro.
bodofotsy: mafana kokoa sy mahazo aina ny bodofotsy maivana. Ny isa ilainao dia miankina amin'ny fotoanan'ny taona. Ny lamba firakotra dia azo ampiasaina ho solon'ny bodofotsy.
Sarona tsy misy rano: Io no ampiasaina hiarovana ny kidoro.
mandro The Baby
Bath for a zazakely zava-dehibe ny fitazonana ny hodiny marefo sy madio. Arovy ny zazakelyny hoditra amin'ny fampiasana vokatra natao manokana zazakely's; azo antoka kokoa izy ireo ary tsy dia misy simika firy. mandro ny zazakely miaro ny zazakelyny vatany mba hahazoana antoka fa tsy misy olana amin'ny hodiny izay manome fahafahana mitovy amin'izany, amin'ny hafatra ilaina amin'ny vatana. Misy koa a fifandraisana tsara eo amin'ny reny sy ny zaza mandritra zazakely mandro, ny fihaonan'ny maso sy ny fikasihana ny hoditra dia mampiorina fatorana.
Zavatra ilaina amin'ny mandro The Baby
i. Baby koveta na koveta plastika kely.
ii. lamba famaohana malefaka (lehibe, kely ary lamba famaohana).
III. Baby shampooing.
IV. Baby savony, crème na lotion ary zazakely vovoka.
v. Malefaka zazakely volo sy borosy / tohotra.
vii. Diaper.
VIII. Baby famafazana sy crème diaper.
ix. Kodiaper na lamba famaohana.
x. Kitapo plastika na diaper mikorontana.
xi. Manadio akanjo.
Procedure For mandro The Baby
i. Manomana ny tenanao aloha amin'ny alalan'ny fametrahana apron, manasa tanana ary manangona ny zavatra ilaina rehetra ho an'ny zazakelyny fandroana, anisan'izany ny akanjony.
ii. Alefaso ny rano tsy mafana ary tsy mangatsiaka loatra. Ataovy azo antoka fa mafana tsara ny efitrano mba hiarovana anao zazakely avy amin'ny hatsiaka.
iii. Ento ny zazakely mankany amin'ny faritra fandroana ary esory ny akanjony fa fonosy servieta.
iv. Sasao ny zazakelyny tavan'ny voalohany mampiasa lamba famaohana malefaka tsy misy savony.
v. Ampidiro amim-pitandremana ny zazakely ny mandro rano miadana.
vi. Sasao amin'ny savony ny lohany midina hatreo amin'ny tongony ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy miditra amin'ny masony ny savony. Sasao tsara ny vala manontolo.
vii. Hamaina ny zazakelyny vatana moramora.
viii. Ampiharo ny zazakely menaka fanosotra sy vovoka.
ix. Akanjo ny zazakely ary mibango ny volony amin'ny haben'ny fihogo na borosy marina.
Famahanana Ny Baby
The zazakely mila mamahana tsara izy mba hitomboany tsara. Adidin’ny reny ny mamelona ny zanany amin’ny sakafo sahaza azy, amin’ny fotoana sy ny fatrany.
Misy fomba roa ahafahana mamahana a teraka vaovao zazakely, Nono na famahanana tavoahangy izay antsoina koa hoe sakafo voajanahary sy artifisialy.
Fitaovana ilaina amin'ny famahanana ny zazakely
i. Fehin-nono.
ii. tavoahangy.
iii. Teats.
iv. Borosy tavoahangy.
v. Sterilizer
vi. Bibs.
vii. paompy nono.
viii. Burp akanjo.
ix. Fitehirizana ronono.
x. Ondana fitaizana.
xi. Bras fitaizana.
xii. Lotion ho an'ny ripples maharary.
Fampinonoana (Famelomana voajanahary)
Ny fampinonoana no tsara indrindra ho an'ny fahasalaman'ny zazakely. Ny zaza tsirairay dia tokony hampinono amin'ny rononon-dreny mandritra ny efa-bolana voalohany amin'ny fiainana.
Tombontsoa amin'ny fampinonoana
Ny fampinonoana dia manana tombony maro noho ny famahanana tavoahangy. Toy izao izy ireo:
i. Ny rononon-dreny no sakafo ara-boajanahary indrindra misy fitambarana vitaminina sy otrikaina ary tavy.
ii. Ny rononon-dreny dia miaro ny ankizy amin'ny aretina mahazatra amin'ny fahazazana.
iii. Madio foana ary tsy misy mikraoba miteraka aretina.
iv. Amin'ny hafanana mety foana ny rononon-dreny.
v. Ny ronono mavo voalohany (colostrums) dia toy ny zazakelyny vaksiny voalohany amin'ny otrikaretina.
vi. Tsy lafo izany: Mampihena ny vesatra ara-toekarena ho an'ny fianakaviana tsy manam-bola zazakely raiki-pohy.
vii. Ny zaza minono dia kely kokoa ny fitohanana satria ny ronono dia mety amin'ny zazakely.
viii. TENA a fomba voajanahary ny elanelan'ny zaza, raha a Manome rononon-dreny ny zanany isaky ny te-hisakafo ilay zaza, dia mampitarazoka ny ovulation sy ny fadimbolana izany.
ix. fampinonoana ny zazakely avy hatrany aorian'ny fiterahana dia manampy amin'ny fanosehana ny placenta ary mampihena ny mety hisian'ny rà mandriaka aorian'ny fiterahana.
x. Mahatonga ny reny sy ny zanany hahatsiaro ho akaiky sy ho voaro.
Famahanana tavoahangy na famahanana artifisialy
Io no rononon’omby nokarakaraina manokana mba hanamora ny fandevonan-kanina ny zaza. Baby ronono dia tonga amin'ny endrika vovoka. Manana izany a mitambatra tsara ny vitaminina sy ny mineraly. Misy marika maro be ny zazakely ronono ao amin'ny fivarotana. Tsy mety ny rononon'omby mahazatra zazakelyny fanjifana.
Antony famahanana artifisialy
i. Rehefa tsy afaka mamokatra ronono ampy hanomezana fahafaham-po ny nono zazakely.
ii. Raha landy ny reny ka tsy afaka miatrika izany dia mety ho torohevitry ny dokotera izy mba hampinono ny zaza amin'ny artifisialy.
iii. Rahoviana a vehivavy nahatsikaritra fa bevohoka indray, dia tsy maintsy mijanona ny fampinonoana.
iv. Ny zazakely sasany dia mandà samirery ny rononon-dreny.
v. Misy reny manapa-kevitra ny tsy hampinono noho ny antony ara-tsosialy.
vi. Ny fampinonoana dia miteraka fanamby sasany ho an'ny reny mandeha.
vii. Rehefa misy fiterahana maromaro.
Ny tsy fahampian'ny famahanana artifisialy
i. Lafo ny famahanana artifisialy.
ii. Rehefa mifangaro tsara ny formulas, dia mety ho herinandro loatra izy ireo mba hamelomana ny sakafo zazakely araka ny tokony.
iii. Mety ho voaloto ny formulas rehefa afangaro amin'ny rano maloto na anaty a tavoahangy maloto.
iv. Ny ronono artifisialy dia tsy manankarena toy ny ronono voajanahary.
v. Tsy manankarena antibody izy io.
vi. Tsy mampifanakaiky ny reny sy ny zanany.
vii. Mitaky fotoana ny fiomanana.
ny fisaraha-nono
Ny fisarahana dia ny dingan'ny fanesorana ny zazakely avy amin'ny fampinonoana. Ny fisarahana dia rehefa a zazakely mifindra avy amin'ny rononon-dreny mankany amin'ny loharanon-tsakafo hafa. ny fisaraha-nono a zazakely is a dingana miandalana izay mitaky faharetana sy fahatakarana avy amin'ny reny sy ny zaza.
Rahoviana ny fisarahana dia a fanapahan-kevitra manokana. Mety hisy fiantraikany amin'ny asanao, ny fahasalamanao ary ny fanamby hafa. Amin'ny ankamaroan'ny tranga teo aloha a reny mieritreritra ny hanasa ny zanany, ny zazakely hanapa-kevitra ny hanasa tena.
Torolàlana momba ny fampinonoana
i. Ny fisarahana dia tokony ho a dingana tsikelikely.
ii. ny zazakely tokony omena sakafo mahavelona mba hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo.
iii. Atombohy amin'ny sakafo semi solid.
iv. Omeo ny zazakely sakafo kely.
v. Alohan'ny hampidiranao sakafo vaovao dia ataovy izay hanaraha-maso ny zazakelyny sakafo mba hahitana raha hohaniny tsara.
Aretina mahazatra amin'ny ankizy amin'ny ankizy
A reny na care-mpanome izay mandray care of a zazakely dia tsy maintsy miomana amin'ny fiatrehana ny sasany amin'ireo aretina mahazatra amin'ny ankizy satria tsy maintsy miseho amin'ny fotoana iray na amin'ny iray hafa. Tokony ho fantatry ny reny ny fitantanana ireo aretina ireo, ny toerana sy ny fomba hahazoana fanampiana rehefa ilaina izany.
Aretina mahazatra amin'ny ankizy
i. fitohanana: A Ny zaza dia mety manomboka voan'ny fitohanana avy hatrany dia manomboka mihinana sakafo mafy izy. Hanaintaina ilay zaza satria ho sarotra amin’ny zaza ny hifehi-be; Indraindray ianao mahatsikaritra ra noho ny fanerena. Aza omena laxative ny zaza raha tsy misy ny torohevitry ny dokotera. Ampitomboy ny fihinanana voankazo sy anana. Ilaina ny sakafo sahaza ny zaza.
II. Fivalanana: Ny aretim-pivalanana sy ny mandoa dia a aretina mahazatra, indrindra amin'ny ankizy. Mandalo fivalanan-drano matetika ilay zaza. Ny aretim-pivalanana sy ny mandoa amin'ny ankizy dia mety ho vokatry ny (a) vavony (b) otrikaretina am-bava (c) mety tsy mahazaka sakafo sasany ny zaza (d) fanapoizinana ara-tsakafo.
Ny aretim-pivalanana dia mety hiteraka tsy fahampian-drano ary tokony horaisina ho zava-dehibe amin'ny zaza. Raha ny zazakely dehydrated omeo ranon-javatra bebe kokoa izy. Omeo ny zazakely ranon-javatra fanadiovana am-bava ary manatona dokotera.
III. nify: Manomboka nify ny zazakely rehefa teraka about enina (6) volana. Rehefa feno 18 volana izy ireo dia hanana ny nify voalohany. Ny teething dia mahatonga ny zaza tsy mahazo aina sy alahelo; Azonao atao ny manampy ny zanakao hanamaivana ny fanaintainana amin'ny:
(a) Manome ny zanakao a peratra nify.
b) Manome ny zazakely a dummy. Ny fitsakoana ny nify dia hanampy ny zazakely.
IV. Mangatsiaka: Manahy ny reny a be rehefa sery ny zanany indrindra fa ny zaza vao teraka. Rahoviana a ny zaza mangatsiaka dia zava-dehibe ny mitandrina a maso akaiky ny zaza mba hahazoana antoka fa tsy hiteraka olana bebe kokoa. Azonao atao ireto manaraka ireto mba hanampiana ilay zaza:
a. Tazony ho rivotra sy mahazo aina ny efitrano.
b. Afaka manampy ny paracetamol, ataovy azo antoka fa arahina ny toromarika.
c. Raha voasakana ny orona ilay zaza, atsangano ny ondana.
d. Ataovy ny zazakely miala sasatra ary omeo rano ampy ny zaza.
Indraindray rehefa ny zazakely sery dia mandeha ho azy satria tsy misy fanafody hanala ny viriosy ara-potoana.
v. Tazo: Ny tazo amin'ny ankizy irery dia tsy a aretina; Mety ho vokatry ny areti-mifindra mahazatra amin'ny fahazazana toy ny sery, kohaka, gripa, aretim-pivalanana, sns. Inona no tokony hatao rehefa manavy ny zanakao:
a. Tena ilaina ny fitsaboana.
b. Jereo akaiky ny zaza mba hahafantarana raha misy tazo a famantarana ny aretina mafy.
c. Tsy tokony handeha an-tsekoly ny zaza; ny reniny dia tokony hampinono azy mandra-pahasitrany.
isika. kohaka: Mety ho kohaka a soritr'aretin'ny otrik'aretina amin'ny fahazazana toy ny pnemonia, bronchitis, sns. Olana mahazatra ny ankizy izany. RAHA a kohaka maharitra roa herinandro mahery ny zaza, jereo ny dokotera.
isika. Matsilo tazo/diaper dermatitis: Ny maimaika nappy dia vokatry ny fampiharihariana a zaza ho lena, na maloto napopy ho an`ny a fotoana ela.
fanafody:
a. Fanovana nappy matetika.
b. Mampiasà nappies fanary.
c. Ampiasao sakana fanosotra.
VIII. Fifanolanana: Ny convulsion dia a aretina mafy in a zaza. Mety ho vokatry ny tazo mahery, ny ratra amin'ny loha, ny aretin'ny ati-doha na ny ratra. Ny fitsaboana tokony hatao alohan'ny hitondrana ny zaza any amin'ny dokotera dia ahitana:
a. Arovy amin'ny ratra ny zaza.
b. Esory ny akanjo tery.
c. Avereno ilay zaza ary avelao izy hipetraka eo anilany.
d. Mitadiava fitsaboana.
Fanaovana vaksiny ho an'ny ankizy
Ny vaksiny dia a fomba fanomezana fiarovana amin'ny aretina vokatry ny aretina, amin'ny alalan'ny fitantanana ny a Ny vaksiny dia mampatanjaka ny vatana a aretina manokana. Mandrisika ny hery fiarovana ny vatana mba hiarovana ny olona amin'ny aretina.
Immunisation
Mila arovana amin'ny aretina mafy sasany mety hiteraka fahavoazana maharitra ny ankizy a ny fahasalaman’ny zaza na ny fahafatesana mihitsy aza. Ny vaksiny dia manome fiarovana ambony indrindra amin'ny ankizy amin'ireto aretina manaraka ireto: Kohaka, Tetanosy, Kitrotro, Diphtheria, Pox, Polio ary Tuberculose. Tokony hatao vaksiny tanteraka ny ankizy rehefa feno herintaona. Any amin'ny tobim-pahasalamana sy hopitaly no atao ny vaksiny. Ny fanaovana vaksiny dia zavatra tsy tokony hodian'ny ray aman-dreny; Tokony hametraka fanontaniana amin'ny dokoterany izy ireo ary hamantatra izay rehetra tokony ho fantany alohan'ny fotoana mba hahazoana antoka fa tsy misy zaza manadino izany.
Famaritana ny areti-mifindra
1. BCG no vaksinin'ny raboka. Ny tioberkilaozy dia miteraka aretina amin'ny havokavoka, saingy mety hiparitaka any amin'ny taova maro hafa ka miteraka aretina mafy, fahafatesana ary fahasembanana.
2. OPVI koa antsoina hoe Vaksin'ny polio am-bava. Ny lefakozatra dia mihatra indrindra amin'ny zaza latsaky ny dimy taona. Ny lefakozatra dia mety hitarika amin'ny paralysis tsy azo ovaina.
3. Ny HEPBO dia Vaksin'ny Hepatita B. Ny hepatita B dia mety miteraka aretim-po mitaiza ary mahatonga ny olona ho atahorana ho faty noho ny cirrhose amin'ny atiny sy ny homamiadan'ny atiny.
4. Vaksiny Pentavalent dia a fampifangaroana vaksiny-in-iray izay misoroka ny difteria, tetanosy, kohaka mikohaka, hepatita B ary karazana gripa haemophilus B, a fatra tokana.
5. Ny difteria dia a bakteria mahatonga izany a tenda mafy sy ny otrikaretina ambony havokavoka.
6. Tetanosy dia a bakteria miteraka fahalemena sy paralysis rehefa avela hiparitaka amin'ny ratra lalina sy maloto.
7. Ny kohaka dia a bakteria miteraka kohaka mafy.
8. Ny hepatita B dia a virosy izay miteraka fahasimbana amin'ny atiny.
9. Haemophilus Influenza Type B dia a bakteria mahatonga ny meningite sy ny fihanaky ny rà. Mety hahafaty izany.
10. Vaccine conjugate pneumococcal (PVC). Pneumonia sy bakteria.
11. Ny Vaksin'ny Rotavirus dia vakisiny am-bava manohitra ny fihanaky ny rotavirus izay miteraka aretim-pivalanana.
12. Ny kitrotro dia otrikaretina izay mihatra amin'ny ankizy indrindra. Tena areti-mifindra vokatry ny a viriosy. Ny vaksinin'ny kitrotro dia vaksiny mahomby ampiasaina amin'ny kitrotro.
13. Yellow Fever dia a aretina vokatry ny a virus izay miparitaka amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka. Afaka misoroka ny tazo mavo amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny amin'ny tazo mavo sy ny fisorohana ny kaikitry ny moka.
14. Ny mumps dia a otrikaretina tena mifindra miparitaka amin'ny a parayxovirus.
15. Rubella: Ity no fantatra amin'ny anarana hoe kitrotro alemana. Ny rubella dia vokatry ny viriosy rubella a aretina mahazatra amin'ny ankizy izay azo sorohina amin'ny fanaovana vaksiny MMR.
16. Chickenpox dia a aretina mifindra izay miteraka maimaika mangidihidy sy blisters manerana ny vatana. Azo sorohina ihany koa ity aretina ity amin’ny alalan’ny fanaovana vaksiny pox.
17. Misoroka ny meningite amin'ny alalan'ny fiantohana ny vaksinin'ny meningococcal vaovao izay a vaksiny ampiasaina amin'ny meningitis Neisseria, a bakteria mahatonga ny meningite. Ny meningite dia mamaivay ny fonony manodidina ny atidoha sy ny tadin'ny hazon-damosina. Ny aretina no mahatonga azy io.
18. Ny tazo typhoid: Ny tazo typhoid dia otrikaretina mahery vaika vokatry ny salmonella typhi. Azo ampiasaina amin'ny fisorohana ihany koa ny vaksiny typhoid.
Fandaharana nasionaly momba ny vaksiny
TAONA
1. Rehefa teraka
2. Herinandro 6
3. Herinandro 10
4. Herinandro 14
5. 9 volana
6. 12 volana
7. 15-18 volana
8. 24 volana
ANTIGEN
1. BCG, OPVI, HEPBO
2. OPV 1, Pentavalent1, PCV
3. OPV 2, Pentavalent 2, PCV
4. OPV 3, Pentavalent 3, PCV, Rotavirus 2 (tsy voatery)
5. Vaksiny kitrotro
6. Vaksin'ny tazo mavo
7. MMR, OPV, Chickenpox (tsy voatery)
8. meningite, tazo typhoid.

Jereo ihany koa  Orinasa tahirim-bola: Dikan'ny teny sy karazana Orinasa tahirim-bola
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: