Famakafakana ny Toko Ny Lalàmpanorenana 1999

Toko 1: Fepetra ankapobe (Fizarana 1 sy 11, Fizarana 1-112) Fahambonian'ny Lalàm-panorenana; ny Repoblika Federalin'i Nizeria dia Fanjakana iray tsy azo zarazaraina sy tsy azo ravana. Ny fahefan’ny FRN – fahefana mpanao lalàna, mpanatanteraka ary mpitsara; Rafitra Governemanta eo an-toerana, Famoronana Fanjakana Vaovao, Faritry ny Governemanta eo an-toerana Vaovao ary Fanitsiana sisintany; Fanovana ny lalàm-panorenana; fandrarana ny fivavahan’ny fanjakana sns.
Toko 11: Tanjona fototra sy fitsipiky ny toromarika momba ny politikan'ny fanjakana (Fizarana 13-24).
Ny fanjakana sy ny vahoaka; Tanjona ara-politika, toekarena, sosialy, fanabeazana, tontolo iainana ary politika ivelany; Etika voajanahary, andraikitry ny olom-pirenena, sns. Nota Bene: TSY MIARA-MIHARITRA ireo fepetra ireo.
Toko 111: zom-pirenena (FIZARANA 25-32)
zom-pirenena Nizeria - amin'ny fahaterahana, fisoratana anarana, naturalization; zom-pirenena roa; Famoahana/fanesorana ny zom-pirenena, sns.
Toko 1V: Zo fototra (Fizarana 33-46)
Zon'ny: Aina, fihainoana ara-drariny, Hajan'ny olombelona; fiainana manokana sy Fianakaviana, Fahafahana manokana, sns.
Fahalalahana amin'ny: fisainana, feon'ny fieritreretana, fivavahana, fananana, fivoriam-pihavanana sy fiaraha-mientana; fahalalahana mihetsika, maneho hevitra ary ny asa fanaovan-gazety, sns.
Toko V: Ny mpanao lalàna: Fizarana 1 + 11 (Fizarana 47-129).
Part 1: Ny Antenimieram-pirenena - Famoronana sy maha-mpikambana
Antenimieran-doholona- 3 isaky ny Fanjakana + 1 ho an'ny Loholona 109 FCT (taona farafahakeliny 35 taona)
Antenimieram-pirenena: Mpikambana 360 misolo tena ny Fifidianana Federaly 360 araka ny mponina. (30 taona farafahakeliny)
Fepetra takiana ho mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena (Fizarana 66-70-); Fifidianana (71-79); Ny fahefana NASS sy ny fanaraha-maso ny volam-bahoaka (Ss. 80-89).
Toko VI: Ny Mpanatanteraka (Fizarana 1, 11, 111, Fizarana 130-129)
Fizarana I: Mpanatanteraka Federaly: (Fizarana 130-175); Biraon'ny Filoham-pirenena mahafeno fepetra amin'ny fifidianana (Taona fara fahakeliny: 40 taona); Fanesorana amin’ny toerany/impeachment (Ss. 143); Tsy fahazakana maharitra/fandimby (Ss.144).
Fikambanana mpanatanteraka federaly, vaomiera, filankevitra, birao sns (Ss. 153-161); Ny vola miditra (Ss. 162-168); Asam-panjakana ao amin'ny Federasiona (Ss. 169-175).
Fizarana II: Mpanatanteraka ny Fanjakana (Ss. 176-212) Biraon'ny Governemanta a Fanjakana; Fanamarihana: Anaram-boninahitra ofisialy Governora sy Lehiben'ny Mpanatanteraka a Fanjakana (TSY "Governora Mpanatanteraka")? (S. 176)
Fepetra takiana amin'ny fifidianana- Taona fara-fahakeliny: 35 taona (S. 177)
Fanesorana tsy ho amin’ny birao/fanenjehana (S. 188) Tsy fahazakana maharitra/fandimby (S.189) Fananganana Sampan-draharaham-panjakana sasany (Ss197-205); Ny asam-panjakana ny a Fanjakana (SS 206-212)
Fizarana III: Fepetra fanampiny (SS. 213-229)
a. Fanisana ny mponina (S. 213)
b. Polisy Nizeriana (SS. 214-216)
c. Tafika mitam-piadiana ao amin'ny Federasiona (SS. 217-220)
d. Antoko politika (SS. 221-229)
Toko VII: Ny Fitsarana (fizarana I-IV; fizarana 230-296)
Fizarana I: Fitsarana Federaly: (Fizarana 230-296)
a. Ny Fitsarana Tampon'i Nizeria: Ny Fitsarana Ambony momba ny Fitsarana Ambony Ambony (Sc. 230-236)
b. Ny Fitsarana Ambony (SS. 237-248)
c. Ny Fitsarana Avo Federaly-Fitsarana, fahefana, lalàm-panorenana. Fanao sy fomba fiasa, sns (Ss. 249-254).
d. Ny Fitsarana Avo indrindra ao amin'ny Faritanin'ny Renivohitra Federaly, Abuja (Ss. 255-259).
e. Ny Fitsarana Avo Sharia ao amin'ny FCT Abuja (SS. 260-26)
f. Ny Fitsarana Ambony momba ny fomba amam-panao ao amin'ny FCT, Abuja (SS. 265-269)
Fizarana II: Fitsarànam-panjakana; (Fizarana 270-284)
A. Fitsarana Avo momba ny a Fanjakana (SS. 270-274)
B. Fitsarana Ambony Sharia an'ny a Fanjakana (SS. 280-284)
Fizarana III: Fitsarana momba ny fifidianana (Fizarana 285)
Fizarana IV: Fanampiny (Fizarana 286-296)
Toko VIII: Faritanin'ny Renivohitra Federaly, Abuja ary Fepetra fanampiny fanampiny (Fizarana I-IV; Fizarana 297-230)
Fizarana I: Faritanin'ny Renivohitra Federaly, Abuja (SS. 297-304)
Fizarana II: Fepetra samihafa (SS. 305-308)
Fizarana III: Famatsiana Tetezamita sy tahiry (SS. 309-317)
Fizarana IV: Interpretation, Citation ary Fiantombohana (SS. 318-230).
Ny fandaharam-potoana sy ny votoatiny lehibe
Fandaharam-potoana voalohany: Lisitry ny Fanjakana ao amin'ny Federasiona sy FCT, miaraka amin'ny Governemanta eo an-toerana.
Fandaharam-potoana faharoa: Lisitry ny Lalàm-panorenana manokana sy miaraka, sns.
Fandaharam-potoana fahatelo: Fikambanana mpanatanteraka federaly sy fanjakana, FCT sns
Fandaharam-potoana fahefatra: Ny asan’ny Filankevi-panjakana eo an-toerana
Fandaharam-potoana fahadimy: Fianianana (Araka ny natolotra ho an'ny biraom-panjakana isan-karazany miampy fianianana ho amin'ny Repoblika Federalin'i Nizeria.

Jereo ihany koa  Governemanta eo an-toerana: Hevi-dehibe sy teoria momba ny governemanta eo an-toerana
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: